Feb 5, 2010

kerja sosial

"Suatu seni, sains dan profesion untuk membantu manusia menyelesaikan masalah peribadi, kelompok (terutamanya keluarga) dan komuniti serta mencapai kepuasan perhubungan peribadi, kelompok dan komuniti menerusi amalan kerja sosial”.

Farley, Smith & Boyle (2000; 6)

No comments:

Post a Comment